VQ AK Rồng Xanh

Số người đang chơi: 75 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Da*****sa - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Emi*****ud - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Jo*****mi - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Jac*****tt - đã trúng Trúng 100 Kim Cương    -      Jos*****ene - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương    -      Chr*****ck - đã trúng Trúng 100 Kim Cương    -      Ro*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 12000 Kim Cương    -      Car*****nz - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 12000 Kim Cương    -      Ba*****nda - đã trúng Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương    -      Ja*****mi - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Mel*****rie - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
tul***13 Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2022-12-17 21:02
tul***13 Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương 2022-12-17 21:01

Các vòng minigame khác

Vòng Quay CR7 Chrono

Đã chơi: 0

123,750đ 99,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1

23,750đ 19,000đ

VQ M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5432

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 4101

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »