Vòng Quay CR7 Chrono

Số người đang chơi: 486 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Lin*****son - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 7000 Kim Cương    -      Jor*****nda - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 7000 Kim Cương    -      Ed*****der - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 10.000 Kim Cương    -      Dy*****ama - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 7000 Kim Cương    -      Et*****ra - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 20.000 Kim Cương    -      Roy*****roy - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 25.000 Kim Cương    -      Eth*****ie - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương    -      Wi*****aud - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 368 Kim Cương    -      Aar*****es - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 10.000 Kim Cương    -      Bet*****ren - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 20.000 Kim Cương    -      Bri*****er - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được 15.000 Kim Cương
Giá 99,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 1

23,750đ 19,000đ

VQ M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5432

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 4101

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 0

23,750đ 19,000đ

a

Xem tất cả » Thu gọn »